Skeppsstake Av medeltida typ men 1800-talets andra hälft. Smidesarbete. För fyra ljus. L 44,5, H 24,5.