Henrikstorps glasbruk

Skånska glasbruket grundades i slutet av 1600-talet i Henrikstorp och upphörde 1761 då hela glasbruket förstördes vid en brand. Med sina charmfulla, men ofta lite primitiva graveringar är glas från Skånska glasbruket som regel lättigenkännliga. Vanligast förekommande glastyper är små supglas och dricksglas ofta graverade med en slagfärdig sentens som anspelar på glasens användning. Glasmassan i Skånska glasbrukets glas är mestadels tonad. Den gultonade färgen anses mest typisk, men färgskalan kan variera från gråaktig till violett manganfärgad.