Oklassificerade glas

Ibland känns det omöjligt att avgöra ursprunget. Är glaset svenskt, norskt eller tyskt eller t o m från Holland-Belgien? Detta gäller inte minst det överflöd av den hessiska typen av glas som finns på den svenska marknaden