2088

Spetsglas med gravering av blomkrans. 1700-talets senare hälft. Möjligen Cedersbergs glsabruk