Flaska, gröntonat glas med påklipp av glasspiraler. 16-1700-tal. Sverige? 15 cm

Flaska, gröntonat glas. 1700-tal. Sverige (Limmared, Liljedahl?) 12,5 cm