2453

Sidenmålning Blommande fruktträd och fågel. Kina, Qing. 86 x 44