2230

MINIATYRER, 2 st, senare kopior. Porträtt av Christian IV 1577-1648 och Kirsten Munk 1583-1653, 4 x 3,5 cm.