1423

Miniatyrteckning, blyerts på papper föreställande Friherre Knut A. Leijonhufvud. Sign Jacob Axel Gillberg