IMG_0134

Vinglas, graverat GIII (Gustav III), sannolikt Kosta glasbruk, 1700-talets andra hälft