Henrikstorps glasbruk

Skånska glasbruket grundades i slutet av 1600-talet i Henrikstorp i Skåne och upphörde 1761 då hela glasbruket förstördes vid en brand. Med sina charmfulla, men ofta lite primitiva gravering är glas från Skånska glasbruket som regel lätt igenkännliga. Det finns dock lysande undantag från denna regel där glas och gravering inte stod efter samtida tyska och svenska glas från Kungsholms glasbruk. Vanligast förekommande glastyper är små supglas och dricksglas ofta graverade med en slagfärdig sentens som anspelar på glasens användning. Glasmassan i Skånska glasbrukets glas är mestadels tonad. Den gultonade färgen anses mest typisk, men färgskalan kan variera från gråaktig till violett manganfärgad.